BÁNH MÌ - KHẨU VỊ SÀI GÒN
PHÔÛ BOØ
PHÔÛ BOØ
MÓN ĂN TRUYỀN THỐNG VIỆT
BAÙNH XEØO
BAÙNH XEØO
VĂN HÓA MIỀN TÂY VIỆT NAM

 

VIETNAMESE RESTAURANT

 

      Welcome to Vietnamese Restaurant  We hope you have a good time with Us Thankyou!

      Restaurant Lynnwood  19417 36TH St. SW - Lynnwood- WA 98036-USA     

Tel: (425) 672-7560 
  

 

 

VIEW MORE
Locations