PHÔÛ BOØ
PHÔÛ BOØ
MÓN ĂN TRUYỀN THỐNG VIỆT
PHÔÛ GAØ
PHÔÛ GAØ
PHỞ GÀ - MÓN ĂN TRUYỀN THỐNG HÀ NỘI
BÚN BÒ HUẾ - TINH HOA ẨM THỰC HUẾ
BAÙNH XEØO
BAÙNH XEØO
VĂN HÓA MIỀN TÂY VIỆT NAM
BÁNH MÌ - KHẨU VỊ SÀI GÒN

 

VIETNAMESE RESTAURANT

 

      Welcome to Vietnamese Restaurant  We hope you have a good time with Us Thankyou!

1/ Restaurant Lynnwood  19417 36TH St. SW - Lynnwood- WA 98036-USA     

Tel: (425) 672-7560 - Website: www.pho36.net 
2/ Restaurant Everett  11114 Evergreen Way, Unit A - WA 98204-USA 

 Tel: (425) 265-9800 - Website: www.pho36.net    
 

 

VIEW MORE
Locations