PHÔÛ
PHÔÛ
MÓN ĂN TRUYỀN THỐNG VIỆT
PHỞ GÁNH - VĂN HÓA ẨM THỰC HÀ NỘI THỜI XƯA
BUÙN BOØ HUEÁ
BUÙN BOØ HUEÁ
HƯƠNG VỊ XỨ HUẾ
HUÛ TIEÁU - MÌ XAØO
HUÛ TIEÁU - MÌ XAØO
SỰ KẾT HỢP HƯƠNG VỊ CỦA NGƯỜI MIỀN NAM VIỆT NAM VÀ NGƯỜI HOA ĐẾN VIỆT NAM ĐỊNH CƯ TỪ THỜI XA XƯA
BAÙNH XEØO
BAÙNH XEØO
VĂN HÓA MIỀN TÂY VIỆT NAM
PHỞ XE ĐẨY NGÀY NAY RONG RUỖI TRÊN ĐƯỜNG SÀI GÒN ĐÊM KHUY
BAÙNH MÌ
BAÙNH MÌ
KHẨU VỊ SÀI GÒN

 

VIETNAMESE RESTAURANT

       Welcome to Vietnamese Restaurant  We hope you have a good time with Us Thankyou!

             1/ Restaurant Lynnwood  19417 36TH St. SW - Lynnwood- WA 98036-USA     
2/ Restaurant Everett  11114 Evergreen Way, Unit A - WA 98204-USA 

 Tel: (425) 672-7560 - Website: www.pho36.net    
 

 

VIEW MORE
Locations