BÁNH MÌ - KHẨU VỊ SÀI GÒN
PHÔÛ BOØ
PHÔÛ BOØ
MÓN ĂN TRUYỀN THỐNG VIỆT
BAÙNH XEØO
BAÙNH XEØO
VĂN HÓA MIỀN TÂY VIỆT NAM

 

VIETNAMESE RESTAURANT

 

      Welcome to Vietnamese Restaurant  We hope you have a good time with Us Thankyou!

1/ Restaurant Lynnwood  19417 36TH St. SW - Lynnwood- WA 98036-USA     

Tel: (425) 672-7560 
2/ Restaurant Everett  11114 Evergreen Way, Unit A - WA 98204-USA 

Tel: (425) 265-9800

Website: www.pho36.net    
 

 

VIEW MORE
Locations